ปัญหาแอร์มีน้ำหยด เกิดจากหลายปัจจัยส่วนหนึ่งอาจมาจากการไม่ได้ดูแลรักษาแอร์เป็นประจำ ซึ่งพบเห็นตามทั่วไปและมีหลากหลายอาการ เช่น น้ำที่เกาะข้างแอร์ หรือ น้ำที่ล้นมาจากช่องลม เป็นต้น