แช่น้ำนานๆ เล่นน้ำนานๆ มือเหี่ยวย่นไม่น่าสัมผัสเลย เพราะอะไรมือถึงเหี่ยวมาก ชวนไปหาสาเหตุและค้นหาคำตอบไปด้วยกันในบทความนี้