การเปลี่ยนถังไนโตรเจนปั๊มน้ำเองไม่ใช่เรื่องยาก สามารถจะทำได้เอง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปั๊มน้ำใหม่