หากค่าน้ำสูงผิดปกติ ควรทำการตรวจสอบพื้นที่รอบๆ อุปกรณ์ประปาทั้งหมด อาจเกิดจากน้ำในท่อใต้ดินรั่ว เราจะรู้จุดรั่วของท่อที่อยู่ใต้ผิวดินได้ง่าย โดยสังเกตจากแอ่งน้ำ พื้นที่โคลนที่สังเกตเห็นได้ในสนามหญ้า เสียงน้ำไหลขณะน้ำในบ้านไม่ได้ใช้งาน และพื้นหรือผนังที่เปียกชื้นบริเวณบ้าน