การเลือกติดตั้งชักโครก ควรจะต้องรู้ก่อนว่า ชักโครก มีกี่ประเภท และจะมีระบบการใช้งายแบบใด จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับโครงสร้างของจุดที่จะนำไปติดตั้ง