การเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อาจจะมาจากความประมาท อุบัติเหตุหรือต่างๆ ดังนั้นสปริงเกอร์ดับเพลิงจะเป็นตัวช่วยในการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามเผาไหม้มากขึ้น บทความวันนี้จึงชวนมาศึกษาชนิดของหัวสปริงเกอร์ดับเพลิง