ค่า TDS คือตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ำ ที่เกิดจากการตั้งค่ามาตรฐานไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะสำหรับใช้ในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์หรือใช้ปลูกพืช