คลอรีนเป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งนิยมใช้ในการนำมาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในน้ำประปา น้ำดื่ม หรือแม้แต่ในสระว่ายน้ำนั่นเอง