แนะนำขั้นตอนในการขจัดคราบเหลืองบนฝาชักโครก ให้กลับมาขาวสะอาดน่าใช้งานได้อีกครั้ง สามารถทำเองได้ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น