ข้อต่อท่อประปานั้น มีข้อดีและประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งงานด้านประปา งานบ้านและสวน หรือแม้กระทั่งงานด้านเกษตรกรรม