หากเกิดกรณีก๊อกน้ำหยดตลอดเวลา หรือน้ำหยด รั่วซึมตามข้อต่อ สามารถจะตรวจสอบได้ง่ายๆ และทำการแก้ไขได้เบื้องต้นด้วยตัวเองได้