การเงินและการลงทุนในระบบประปาเป็นหัวข้อสำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นนี้ในทุกสังคม การมีงบประมาณที่เพียงพอและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมช่วยให้สามารถสร้างระบบประปาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ นี่คือภาพรวมของส่วนประกอบหลักเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในระบบประปา