การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและรักษามาตรฐานในอุตสาหกรรมน้ำ โปรแกรมและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปามักจะรวมถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการน้ำ, การบำรุงรักษา, การออกแบบระบบ, การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ, และการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน