สปริงเกอร์ เป็นระบบการจ่ายน้ำรูปแบบหนึ่ง มีการทำงานในลักษณะของการรดน้ำเป็นวงกว้างมีแรงดัน และอัตราการจ่ายน้ำที่สม่ำเสมอ เหมาะแก่การนำไปใช้กับการเพาะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ