การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการส่งมอบน้ำที่สะอาดและปลอดภัยให้กับชุมชน ผ่านการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน การตรวจจับและซ่อมแซมการรั่วไหล การจัดการแรงดัน การตรวจสอบและบำบัดคุณภาพน้ำ การป้องกันการไหลย้อนกลับ การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และการให้ความรู้แก่ลูกค้า ระบบน้ำประปาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนได้ การนำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำสามารถมีส่วนช่วยให้ระบบน้ำประปามีชีวิตยืนยาวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่พวกเขาให้บริการ