การบำบัดน้ำประปาด้วยสารเคมีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำให้น้ำมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคและการใช้งาน กระบวนการเหล่านี้ช่วยกำจัดสิ่งสกปรก จุลินทรีย์ และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ต่อไปนี้คือการประยุกต์ใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำประปาที่สำคัญ