การขอใช้น้ำประปาที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ โดยเมื่อผู้ใช้งานดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การติดตั้งน้ำประปาจะใช้เวลาโดยประมาณ 14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่