การบำบัดน้ำดื่มสำหรับครัวเรือนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ต่อไปนี้คือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำบัดน้ำดื่มในครัวเรือน