โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วชนิดหนึ่งที่ควบคุมทิศทางลมด้วยการทำงานของคอยล์แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเหนี่ยวนำเดือยวาล์วให้เกิดการเคลื่อนที่ จนสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของลมอัด