การบำรุงรักษาระบบส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจ่ายน้ำที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยให้กับบ้าน อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบและล้างท่อเมนน้ำ การบำรุงรักษาวาล์ว ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อ ตรวจสอบการวัดปริมาณน้ำที่ถูกต้อง การควบคุมแรงดันน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันการไหลย้อนกลับ และรักษาบันทึกที่ครอบคลุม ระบบส่งน้ำสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและ ให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การบำรุงรักษาเชิงรุกไม่เพียงแต่ช่วยลดการหยุดชะงัก แต่ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์น้ำและสนับสนุนอายุการใช้งานที่ยาวนานของโครงสร้างพื้นฐาน