การจัดการการสูญเสียน้ำในระบบการประปาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการน้ำประปา การสูญเสียน้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การรั่วไหลของท่อ การสูญเสียจากการจัดการไม่ดี และการใช้น้ำที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม การจัดการการสูญเสียน้ำสามารถทำได้ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ