การกรองน้ำประปาเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการบริโภคและการใช้งานอื่น ๆ การกรองน้ำใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป