ปัญหาชักโครกกดไม่ลง จะต้องเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวไม่ต้องแปลกใจ ถ้าหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว เพราะมันสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ถ้ารู้จักต้นเหตุที่มากพอ