โดยปกติแล้วจะต้องใช้น้ำที่มีความแรงพอประมาณ ผ่านเข้าไปในตัวเครื่อง จึงทำให้เกิดความร้อนได้ ซึ่งหลายๆบ้านรีบทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ