อุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร ปั๊มน้ำก็เช่นเดียวกันจะใช้ Capacitor เพื่อการเปิดการใช้งานตัวเครื่อง