สาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นตัวควบคุมเสีย ขดลวดละลาย เทอร์โมสตัททำงานผิดปกติ จุกแม่เหล็กเสียหาย ซึ่งบางปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่อย่างเดียว