ไม่มีแรงดันที่มากพอทำให้น้ำไหลค่อนข้างเบา หรือปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย ทำงานถี่ๆ หรือปั๊มแบบชักกระตุกขณะเปิดใช้น้ำ ส่วนมากจะเจอปัญหานี้ในปั๊มน้ำอัตโนมัติถังความดัน (ปั๊มน้ำถังกลม)