รับสมัคร

ธุรการ-บุคคล  1ตำแหน่ง

เงินเดือน

(ตามโครงสร้างบริษัท)

สวัสดิการ

– วันหยุดตามประเพณี
– กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
– เงินกู้ฉุกเฉิน
– ประกันอุบัติเหตุ
– ประกันโควิด
– ทุกศึกษาการศึกษา
– ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
– อื่น ๆ อีกมากมายตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติที่ต้องการ

– เปิดรับทุกเพศ อายุ 22 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– พิจารณาทั้งเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ที่สนใจด้านงานบุคคล
– มีทักษะวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ
– มีทักษะด้าน Computer และใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
– สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และสื่อสารได้ในทุกระดับ
– มีความละเอียดรอบคอบ รัดกุม

รายละเอียดตำแหน่งงาน

– ดูแลการสรรหา, คัดเลือก, การจ้างงาน และการลาออก
– แจ้งเข้า/ออก ประกันสังคม
– จัดตารางงาน Part – time รวมถึงจัดตารางเวรอื่น ๆ ในแต่ละสัปดาห์
– จัดทำข้อมูลเงินเดือน, ค่าล่วงเวลาพนักงาน ควบคุมดูแลสมุดบันทึก รวมถึงการดึงเข้ามูลเครื่องสแกนนิ้ว เข้า – ออก งาน
– ประสานงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
– จัดคำสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
– งานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย