1.ลูกค้าล็อคอินเข้าสู่ระบบ
2.เลือกสินค้าที่ต้องการ
3.เลือกรูปแบบการสั่งซื้อ
4.กดรูปรถเข็น
    4.1 เลือกสั่งซื้อและชำระเงิน
5.กรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน
6.ตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
    6.1 เลือกรูปแบบชำระเงินเป็น (2C2P)
7.ทำการตรวจสอบข้อมูลอีก 1 รอบ
    7.1 เมื่อตรวจสอบแล้วให้กดที่ (Pay Via 2C2P)
    7.2 กรณีที่ลูกค้าไม่่ได้ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้
8.กรอกข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต
    8.1 กด Continue payment