รับสมัคร

ฝ่ายการตลาด  1ตำแหน่ง


เงินเดือน

15,000 – 18,000 บาท (สามารถต่อรองได้ ตามความสามารถจริง)

สวัสดิการ

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
-ประกันอุบัติเหตุ
-ประกันโควิต
-เงินกู้ฉุกเฉิน

คุณสมบัติที่ต้องการ

– เปิดรับทุกเพศ อายุ 22 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญณาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– พิจารณาทั้งเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ที่สนใจงานด้านการตลาด
– กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นให้กับผู้บริหาร อย่างตรงไปตรงมา
– มีความละเอียดรอบคอบ รัดกุม

รายละเอียดตำแหน่งงาน

– วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์กับการดำเนินงานในด้านการตลาดของบริษัท
– ลงโฆษณาทางการตลาด รวมไปถึงการยิงโฆษณา
– เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัจจุบัน
– ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา

สถานที่ทำงาน

เลขที่ 90/187 ซอยวัชรพล 1/4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220, เขตบางเขน 10220

วันและเวลาทำงาน

– 6 วัน / สัปดาห์
– เวลาทำงาน 08.30 – 17.30

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่ง RESUME มาที่

aec.aecengineering@gmail.com

ช่องทางการติดต่อ

-Tel : 064-934-0295
-ID line : aec.office