ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่ใช้ทั้งในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในอุตสาหกรรม โดยมีส่วนประกอบ 2 สิ่งด้วยกันคือ หัวปั๊มและมอเตอร์ โดยมอเตอร์จะมีหน้าที่นำส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบของอุปกรณ์ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก แรงดันนั้นจะน้อย หากปริมาณน้ำน้อย แรงดันนั้นจะมาก

ซึ่งปั๊มที่ใช้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะมี ปั๊มเสริมแรงดัน ปํ๊มดับเพลิง ปั๊มจุ่มและ ปั๊มสูบน้ำเก็บบนอาคาร แต่ปั๊มที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีหลายแบบ เช่น ปั๊มน้ำสำหรับงานชลประทาน เพื่อการส่งน้ำปริมาณมากๆ ปั๊มน้ำสำหรับทำความเย็น ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเคมี โรงงานต่างๆ ปั๊มน้ำสำหรับระบบทำความเย็น เป็นต้น

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เป็นปั๊มที่พบได้ตามบ้านเรือนมากที่สุด คือ เป็นปั๊มที่ประกอบกับอุปกรณ์การทำงาน Pressure Switch เมื่อเปิดตัวปั๊ม ระบบจะเริ่มทำงานส่งน้ำไปตามสายที่มีผู้ใช้งานได้เปิดใช้ หากไม่มีผู้ใช้งาน น้ำจะถูกส่งไปยังถังเก็บน้ำ และเมื่อมีแรงดันในถังน้ำปริมาณสูงถึงจุด Pressure Switch กำหนดไว้ ตัวปั๊มจะหยุดทำงานทันที หากมีผู้ใช้งานในครั้งถัดไป น้ำที่อยู่ในถังนั้นจะถุกนำมาใช้ ไปจนถึงแรงดันตกจนถึงระดับที่  Pressure Switch กำหนดไว้ และปั๊มน้ำก็จะกลับมาทำงานแบบเดิมอีกครั้ง โดยจะมี ปั๊มแรงที่มีแรงดันคงที่ แรงดันอากาศ และแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่มเป็นปั๊มที่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดของปั๊มน้ำ ถือเป็นปั๊มอัจฉริยะก็ว่าได้ เพราะจะเป็นการนำเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้การจ่ายน้ำนั้นสามารถจ่ายได้อย่างแม่นยำ หากผู้ใช้นั้นใช้น้ำในปริมาณที่น้อย มอเตอร์ที่ตัวเครื่องก็จะหมุนช้าไปด้วย เช่นเดียวกันหากผู้ใช้นั้นใช้น้ำในปริมาณมาก มอเตอร์ก็จะหมุนเร็วตาม 

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รู้หลักการทำงานของปั๊มน้ำ
แต่หากต้องการให้น้องปั๊มบ้านช่วยเหลือ เช่น ปั๊มน้ำดังไม่หยุด ปั๊มน้ำดังตลอด ปั๊มน้ำทำงานถี่ๆ ปั๊มน้ำดังเป็นระยะๆ หรืออาการต่างๆ
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 7 วัน) (งานติดตั้ง 30 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์