ลักษณะของถังเก็บน้ำที่ดี

การเลือกซื้อถังเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีน้ำใช้ น้ำประปาไหลอ่อน น้ำประปาไม่ไหล หรือในกรณีที่มีการซ่อมแซมท่อของการประปา  การเลือกซื้อนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพราะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างๆ เพราะน้ำถือเป็นปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน 

ถังเก็บน้ำนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและสถานที่ที่จะติดตั้ง และลักษณะที่สำคัญในการเลือกถังเก็บน้ำที่ดี มีดังนี้

  1. ถังเก็บน้ำที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  2. ถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุ Food Grade หรือวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  3. ถังเก็บน้ำที่ใช้เทคโนโลยีความร้อน แรงดันบีบอัดสีให้เป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติก (Compounding) ทำให้สีไม่หลุดร่อนปนเปื้อนกับน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำที่ไม่โปร่งแสง ควรเป็นแบบทึบแสงเช่น สแตนเลสหรือโพลิเมอร์ ชนิดทึบแสง
  5. ถังเก็บน้ำที่สามารถป้องกัน และกรองสิ่งสกปรกได้ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ และที่สำคัญควรล้างและทำความสะอาดภายในถังอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือนเพื่อระบายตะกอนที่ตกค้างบริเวณก้นถังและเป็นการยืดอายุใช้งาน

แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์