• มีแรงดันน้ำที่ คงที่ (Constant Pressure) ตามชื่อเรียกของมัน เพราะไม่ต้องรอน้ำเข้า ถังความดัน และ รอแรงดันให้ถึงจุดๆ นึง ปั๊มน้ำถึงจะทำงาน แต่ว่ามันจะมี ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน แทน
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมาย 
  • ไม่มีถังความดัน ไม่ต้องกลัวถังความดันรั่ว อันเกิดจากสนิม หรือ รั่วตามตะเข็บต่างๆ ที่เชื่อมอยู่รอบๆ ถัง