1 อยู่ดีๆ ปั๊มก็ทำงานเองโดยไม่มีใครเปิดน้ำใช้ หรือไม่มีจุดไหนรั่ว

2 ปั๊มเปิดไม่ติด เมื่อเราเปิดน้ำใช้ อาการนี้อาจจะเป็นมอเตอร์ไหม้ก็เป็นได้คับ

3 Pressure Switchไหม้ เปลี่ยนอย่างเดียว

4 ปัญหาปั้มน้ำทำงานแบบติดๆ ดับๆเบื้องต้นเกิดจาก

5 Pressure Switch มีรูปที่ผิดไปจากเดิมบิดเบี้ยวหรือแตกหักหรือมีน้ำรั่วออกมา

6 ไม่ควรเปลี่ยนค่าบนตัว  Pressure Switch เพราะจะทำให้ค่าของแรงดันเปลี่ยนจากเดิม