ระบบ Inverter เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรอบการทำงานของมอเตอร์ได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว ปั๊มน้ำทั่วไปจะติดตั้งพร้อมมอเตอร์ขนาดต่างๆ ที่เราคุ้นเคยกันเช่น 300 วัตต์เป็นต้น 

ปั๊มน้ำดังกล่าวเมื่อมีการทำงานจะมีการทำงานเต็มรอบสูงสุดที่มอเตอร์ทำงานได้ ที่ 2137 รอบ/นาที คือ ปั๊มน้ำจะทำงานสุดกำลังที่ 300 วัตต์ ตลอดช่วงการทำงานของปั๊มน้ำ 

ในขณะที่ระบบอินเวอร์เตอร์จะเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ให้กำหนดรอบการทำงานได้ เช่นหากมีความต้องการใช้น้ำน้อย ปั๊มน้ำจะทำงานเพียงแค่ 1068 รอบต่อนาที (จากเดิม 2137 รอบต่อนาที) ซึ่งจะส่งผลให้มอเตอร์ใช้กำลังวัตต์น้อยลง เช่น 150 วัตต์ (จากเดิม 300 วัตต์) เป็นเหตุให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น กล่าวได้ง่ายๆว่าอินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้ ใช้พลังงานตามการใช้งานจริง ไม่สูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น

การทำงานปั๊มน้ำ โดยการเปลี่ยนความเร็วรอบการหมุนให้ช้าหรือเร็วขึ้นให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ ณ ขณะนั้นแน่นอนครับเมื่อปั๊มถูกติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์แล้ว การใช้งานก็ต้องมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และมีความเข้าใจมากกว่าปั๊มน้ำอัตโนมัติอื่นๆ แต่เมื่อเราคิดถึงถึงสิ่งที่ได้รับก็นับว่ามีความคุ้มค่าอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, ประหยัดน้ำที่ใช้, เสียงที่เงียบขณะที่ปั๊มทำงาน ถึงตรงนี้หลายท่านอาจคิดว่านี้คือปั๊มน้ำแห่งอนาคตอย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้นับวันก็ยิ่งมีการใช้อินเวอร์เตอร์มากขึ้น ทางเองเราก็ได้มีปั๊มน้ำอัตโนมัติที่ติตั้งระบบอินเวอเตอร์เข้ามาให้บริการกับผู้ที่สนใจ กับบุคคลโยเเพร่หลาย

ข้อดี  ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และเสียงเงียบ

ข้อเสีย  ราคาสูงกว่าปั้มทั่วไป การซ่อมและอะไหลจะสูงกว่าปั้มปกติทั่วไป