อาการเสียของ อะไหล่ปั๊มน้ำ Capacitor คาปาซิเตอร์

ก่อนจะทำการประเมินว่าCapacitor คาปาซิเตอร์ ทำงานปกติหรือไม่ ต้องตรวจสอบมอเตอร์ของปั้มว่าไหม้หรือปล่าวโดยดูจากการหมุนของมอเตอร์ว่าหมุนปกติไหมโดยวิธีการ ใช้ไขควงหมุนตรงด้านตูดมอเตอร์ว่าหมุนลื่นดีไหม ถ้าหมุนติดขัดแสดงว่ามอเตอร์มีปัญหา แต่ถ้าหมุนปกติแสดงว่า Capacitor คาปาซิเตอร์มีปัญหา

การตรวจเช็คอาการเสียตามประสบการช่าง

1.ในกรณีที่Capacitor คาปาซิเตอร์สภาพไม่เหมือนเดิมหรือผิดรูปเท่ากัยเสียแน่นอน

2.มอเตอร์มีอาการร้อนมากกว่าปกติ และมีอาการทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง

3.ปั้มสตาจไม่ติด มีเสียง คลื่นๆๆ ใช้มือหรืออะไรช่วยหมุน ปั้มจึงจะทำงาน

4.ในกรณีเปลี่ยน Capacitor คาปาซิเตอร์ แล้วมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าต่อสายผิด