อาการเสียของปั้มน้ำที่พบบ่อย

1.ปั้มทำงานตลอดเวลา เกิดจาก

 • มีน้ำรั่วในระบบจึงสวิตออร์โต้สั่งทำงานตลอดเวลา
  -มีสิ่งปฎิกูลไปปิดกั้นช่องทางเดินของน้ำ ทำให้ปั้มทำงานต่อเนื่อง
  -ออโต้สวิชต์ทำงานผิดปกติ
  การแก้ไขเบื้องตั้น
  *หาจุดที่มีน้ำร่วซึมตามบริเวณแนวท่อเเละทำการแก้ไข
  *ในกรณีที่มีสิ่งปฎิกูลเข้าไปติดกั้นทางเดินน้ำให้นำออกให้หมด

2.ปั้มหยุดการทำงานถาวร เกิดจาก
-ระบบไฟจ่ายปั้มมีปันหา เช่น สายชำรุด ปลั๊กหลวม
-ตัว capaciter ไหม้ ในะกรณีนี้จะมีกลิ้่นไหม้
-มอเตอร์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง คือไหม้
-บางรุ่น จะมีเซ็นเซอร์ป้องกันมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานนหนักเกินไปเซ้นเซอร์จะสั่งหยุดการทำงาน ของปั้ม
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
*การที่สายไฟที่ปั้้มมีปัญหาขาดหรือชำรุดไม่แนะนำให้ตัดต่ออาจโดนน้ำจากกรณีต่างๆ ส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้คับ ควรเดินใหม่ให้ถูก้องตามมาตรฐานการติดิตั้ง
*ในกรณีมอเตอร์ไหม้ (ถ้าเป็นปั้มที่ผ่านการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแนะนำเปลี่ยนปั้มจะเป็นการคุ้มค่ามากกว่า) ให้เหตุดังนี้ ปั้มโดยทั่วไปรับประกันมอเตอร์ อยู่ที่ 5 ปี โดยส่วนมากการประกันสินค้าต่างๆ ถ้าหมดประกันไปแล้ว สินค้าเฟหล่านั้นก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆตามมาบวกเวลารับประกันอีก20% อธิบายง่ายงาน คือประกัน 5 ปี บวกไป 20% ก็คือ 6 ปี จะเห็นได้ว่าปั้มจะเริมมีปัญหานิดๆ หน่อยๆ

3.ปั้มน้ำเสียงดังมากๆ เกิดจาก
-ลูกปืนมอเตอร์แตก
-ใบพัดมอเตอร์แตกหรือ มีอะไรเข้าไปติดที่ใบพัด
การแก้ไขเบื้องต้น
*เปลี่ยนลุกปืนมอเตอร์ (ถ้าเป็นปั้มที่ผ่านการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแนะนำเปลี่ยนปั้มจะเป็นการคุ้มค่ามากกว่า)

4.ปั้มทำงานแต่น้ำไม่ไหลหรือ ไหลเบากว่าปกติ เกิดจาก
-ระบบแรงดันอากาศมีปัญหาทำให้เเรงส่งของน้ำไม่เพียงพอ
-ออโต้สวิตท์เสีย
การแก้ไขเบื้องต้น
*ทำการไล่น้ำหรือเติมอาการให้สมดุล
*เปลี่ยนออโต้สวิตท์

หมายเหตุ การซ่อมปั้มน้ำอาจสามารถแก้ได้เองเบื้องต้น ในบางกรณีเท่านั้น การตรวจเช็ค ซ่อมควรใช้ช่างที่มีความชำนาญการเฉพาะเท่านั้น เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฎิบัติงานได้ เพราะปั้มเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำและไฟฟ้า
ด้วยความรักและห่วงใยจาก PUMPBAN.COM