เครื่องปั๊มน้ำ(Pump)คืออะไร

เครื่องปั๊มน้ำ(Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว เพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จาก ตำแหน่งหนึ่งไป ยังอีก ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่า หรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดยจุดเริ่มต้นของเครื่องปั๊มน้ำนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีการใช้พลังงาน ที่ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากลม และน้ำเป็นแหล่งต้นกำเนิด ซึ่งในช่วงแรกเพียง เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเท่านั้น ในปัจจุบันเครื่องปั๊มน้ำจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดีให้กับมนุษย์ ซึ่งวิวัฒนาการของเครื่องปั๊มน้ำในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ใช้พลังงานจาก แหล่งธรรมชาติมาเป็น การใช้พลังงานจากไอน้ำ จากเครื่องยนต์ และที่นิยมกันมากคือ การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

อาการเสียของปั้มน้ำที่พบบ่อย

1.ปั้มทำงานตลอดเวลา เกิดจาก

 • มีน้ำรั่วในระบบจึงสวิตออร์โต้สั่งทำงานตลอดเวลา
  -มีสิ่งปฎิกูลไปปิดกั้นช่องทางเดินของน้ำ ทำให้ปั้มทำงานต่อเนื่อง
  -ออโต้สวิชต์ทำงานผิดปกติ
  การแก้ไขเบื้องตั้น
  *หาจุดที่มีน้ำร่วซึมตามบริเวณแนวท่อเเละทำการแก้ไข
  *ในกรณีที่มีสิ่งปฎิกูลเข้าไปติดกั้นทางเดินน้ำให้นำออกให้หมด

2.ปั้มหยุดการทำงานถาวร เกิดจาก
-ระบบไฟจ่ายปั้มมีปันหา เช่น สายชำรุด ปลั๊กหลวม
-ตัว capaciter ไหม้ ในะกรณีนี้จะมีกลิ้่นไหม้
-มอเตอร์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง คือไหม้
-บางรุ่น จะมีเซ็นเซอร์ป้องกันมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานนหนักเกินไปเซ้นเซอร์จะสั่งหยุดการทำงาน ของปั้ม
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
*การที่สายไฟที่ปั้้มมีปัญหาขาดหรือชำรุดไม่แนะนำให้ตัดต่ออาจโดนน้ำจากกรณีต่างๆ ส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้คับ ควรเดินใหม่ให้ถูก้องตามมาตรฐานการติดิตั้ง
*ในกรณีมอเตอร์ไหม้ (ถ้าเป็นปั้มที่ผ่านการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแนะนำเปลี่ยนปั้มจะเป็นการคุ้มค่ามากกว่า) ให้เหตุดังนี้ ปั้มโดยทั่วไปรับประกันมอเตอร์ อยู่ที่ 5 ปี โดยส่วนมากการประกันสินค้าต่างๆ ถ้าหมดประกันไปแล้ว สินค้าเฟหล่านั้นก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆตามมาบวกเวลารับประกันอีก20% อธิบายง่ายงาน คือประกัน 5 ปี บวกไป 20% ก็คือ 6 ปี จะเห็นได้ว่าปั้มจะเริมมีปัญหานิดๆ หน่อยๆ

3.ปั้มน้ำเสียงดังมากๆ เกิดจาก
-ลูกปืนมอเตอร์แตก
-ใบพัดมอเตอร์แตกหรือ มีอะไรเข้าไปติดที่ใบพัด
การแก้ไขเบื้องต้น
*เปลี่ยนลุกปืนมอเตอร์ (ถ้าเป็นปั้มที่ผ่านการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแนะนำเปลี่ยนปั้มจะเป็นการคุ้มค่ามากกว่า)

4.ปั้มทำงานแต่น้ำไม่ไหลหรือ ไหลเบากว่าปกติ เกิดจาก
-ระบบแรงดันอากาศมีปัญหาทำให้เเรงส่งของน้ำไม่เพียงพอ
-ออโต้สวิตท์เสีย
การแก้ไขเบื้องต้น
*ทำการไล่น้ำหรือเติมอาการให้สมดุล
*เปลี่ยนออโต้สวิตท์

หมายเหตุ การซ่อมปั้มน้ำอาจสามารถแก้ได้เองเบื้องต้น ในบางกรณีเท่านั้น การตรวจเช็ค ซ่อมควรใช้ช่างที่มีความชำนาญการเฉพาะเท่านั้น เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฎิบัติงานได้ เพราะปั้มเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำและไฟฟ้า
ด้วยความรักและห่วงใยจาก PUMPBAN.COM

ความปลอดภัยและมาตรฐานงานติดตั้ง

-ชุดวงจรสายจ่ายปั้มควรเดินแยกจากวงจรไฟฟ้าวงจรอื่น

-สายจ่ายวงจรไม่ควรต่ำกว่าสาย L N 2.5 sq.mm. G 1.5 sq.mm

-ต้องติดตั้งสาย กราวท์ เสมอในการติดตั้งปั้มน้ำ

-ไม่ควรต่อปั้มโดยตรงจากมิตเตอร์  เมื่อน้ำไหลไม่สม่ำเสมออาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเเรงดันปั้มน้ำได้ และเป็นการเอาเปรียบเพื่อนบ้านข้างเคียง เป็นการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งปั้มน้ำอีกด้วย

-ปั้มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานคำนึงถึงการใช่งานจริง

-ไม่ควรติดตั้งปั้มน้ำบริเวณที่มรีน้ำท่วมขัง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือถังน้ำเสื่อมสภาพ

-ไม่ควรติดตั้งกลางแจ้งหรือมีความจำเป็นต้องติดตั้งจุดนั้นจริงๆ ควรทำหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนเพื่อยืดอายุการใช้งาน

-จุดตำเเหน่งที่ติดตั้งปั้มไม่ควรอยู่ติดกับบริเวณห้องนอนเกินไปเพราะเวลาปั้มทำงานอาจส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย

-ไม่ควรติดตั้งให้้ชิดกับผนังมากเกินไปหรือในซอกมากกเกินไป จะทำให้การตรวจเช็คซ่อมยากลำบากต่อการเข้าถึง

-ทำการวางปั้มเข้ากับแทนปูนให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการขยับของปั้มน้ำระหว่างการทำงาน ถ้าขยับได้ท่ออาจจะรั่วหรือแตกหักได้เช่นกัน

-ในการติดตั้งปั้มควรมีการติดตั้งวาว์ลทั้งทางออกและเข้าปั้มน้ำ และมีเช็ควาว์ลกันน้ำไหลกลับ

One thought on “เรื่องของปั๊มน้ำ

Comments are closed.